16 May 2011

Kiwi is her nameเพื่อนชื่อกีวี เขาบอกว่าเขา 
>>ยื้มไม่เป็น สอนยิ้มหน่อย (- -")
>> อยากถ่ายรูปแต่เต๊ะท่าไม่เป็น สอนโพสท่าหน่อย 
>> อยากมีรูปเยอะๆ หลายๆแบบ ถ่ายให้แล้วแต่ไม่ยอมเอาไปเป็นรูปโปรไฟล์
แทนรูปที่มันถ่้ายเอาแต่หน้ามันกะลูกกะตา ฮึ่ม กีวีนะกีวี ไม่ถ้ายให้แล้ว 
ถ่ายไปแล้วก็เอาไปดองๆไว้ในคอมรอวันไวรัสกิน แล้วก็ให้ฉันถ่ายให้ใหม่
รูปดีๆถ่้ายให้ไม่เอาไปโชว์เอาแต่รูปมืดๆ มีแต่หัว
 No comments:

Post a Comment